Flott småbruk på sørsida av Barmen nære sjøen med fint og koseleg bustadhus/fritidshus som er oppgradert i perioden 2008-2020 til sals.

På eigedomen er det oppført bustadhus frå 1919 som i perioden 2008-2020 er pussa opp med gode kvalitetar og tiltalande materialval og fargar.  På eigedomen er det vidare låve og renovert naust i gåavstand frå eigedomen.  Til eigedomen høyrer det eigande grunn på om lag 124,6 dekar.  Av dette er det registrert 5,9 daa beite, 15,2 daa skog og 101,7 daa uproduktiv skog/open jorddekt fastmark/grunnlendt fastmark.

Eigedomen høyrer til ytre Barmen jaktlag som dei siste åra har hatt løyve på 15 dyr over to år.

Sjå heile annonsen her