Frost2 klokka 14:15. Tunnelen klokka 17:00. I Grendahuset.

Kinotidene er tilpassa ferjerutene.

Ferje frå Barmsund til Barmen: kl. 13:30 og kl. 16:30
Ferje frå Barmen til Barmsund: kl. 16:10 og når siste filmen er ferdig.

Lenkje til bygdekinoen