Godt resultat på basaren til bygdelaget

Blå himmel over grendahuset 17. mai 2021. FInt å vere ute. (Foto: Håvar Fagerli)

Det kom inn 17.876 kroner på basaren til Barmøy bygdelag 30. oktober.

Bygdelaget vil takke for gevinstar og alle som kjøpte lodd, både fysisk og digitalt.

Gratulerer til alle vinnarane:

Gevinstliste frå basaren 30. oktober 2022.