Tradisjonen tru var det dugnad ved grendahuset i forkant av 17. mai.

Den kommunale vegen vart skrapa og grusa. Torbjørn Solvåg stilte med traktor og Barmen Maskin AS hadde med seg hoppetussa. (Foto: Håvar Fagerli)
Etter skraping, grusing og jamning gjorde hoppetussa til Barmen Maskin AS vegen fast og fin. (Foto: Håvar Fagerli)
God dugnadsmat. (Foto: Håvar Fagerli)
Ved grendahuset vart stekt både ute og inne. (Foto: Håvar Fagerli)
Dugnadsgjengen tek helse, miljø og tryggleik på høgste alvor. (Foto: Håvar Fagerli)