21. september 2023

Næringar på øya

Her er ei oversikt over nokre av verksemdene på Barmen. Barmen maskin AS Maskinentreprenør. Service/vedlikehald på båt, motor, maskin. Registrert EL-føretak. Lenkje til verksemda   Ingmar Solvåg Mjølkeprodusent. Sagbruk. Mjølketransport. Turistvert.     sauen.no Sauegard på Fjellet. Gammalnorsk spæøsau. Sal av foto, livdyr, skinn, blogg. Lenkje til verksemda   Torbjørn Solvåg Mjølkeprodusent. Gammalnorsk spælsau. Snøbrøyting. Vegvaktar. Sagbruk.     urlaubsinsel.no Turistverksemd med utleige av hytter og båtar. Lenkje til verksemda.     Barmøy Gjestehus Gjestehus med matservering og konferansetilbod. Lenkje til verksemda.   Håvar Fagerli/Fjellaren Journalist og...

Leige Grendahuset?

Grendahuset på Barmen er godt eigna som både møte- og festlokale.  Leigeprisar og vilkår Selskap av ulike slag som bryllaup, bursdagar, konformasjonar og liknande: kr. 20,-/person (min.kr. 600,-) Mindre arrangement (møter): Kr. 400,- Arrangement med inntekter av sal: 10% av netto inntekt (min. kr. 600,-) Grendahuset vert ikkje utleigd til overnatting. Unntak: Skuleklassar med elevar frå Barmen. Foreldra er då ansvarlege. Pris: Grunnpris kr 600 +kr...
0TilhengararLik