Tove Måløy og Tor Ivar Østreng har tatt over drifta av Doktorgarden i Selje. Dette gjer at Barmøy Gjestehus ikkje held ope denne sesongen.

Slagordet til Barmøy Gjestehus er «tiden hviler middag». – No blir det Barmøy Gjestehus som kviler middag, seier Tove og Tor Ivar.

Tove og Tor Ivar skal framleis bu på Fjellet medan dei driftar Doktorgarden i Selje.

Vi ynskjer Tove og Tor Ivar lukke til!

Doktorgarden på Facebook