Barmøy bygdelag støttar TV-aksjonen

TV-aksjonen Leger Uten Grenser 2022 går til livreddande helsehjelp og medisinar til menneske som treng det mest.

– Barmøy bygdelag håpar at mange vil gje eit bidrag til vår digitale bøsse! Bli med å redde liv, kvart bidrag nyttar, seier leiar i Barmøy bygdelag, Hanne Marie Utvær.