Frå 1. juni tek Vidar Hop Skyssbåter AS over sambandet Barmen-Barmsund. Det vert då også nye ferjetider:

Ferjeruter frå 1. juni 2019