Arbeidet med nye ferjekaier er godt i gang.

Til no har det blitt sett ned fundament til ny kai i Barmsund. Dette har Fjellproffen AS greidd utan at dette har påverka ferjedrifta.

I tillegg har det blitt bora etter vatn som skal forsyne ferje og ferjekaier med friskt og reint vatn. Dette har blitt gjort av Norsk Boreteknikk

Sea Service AS på oppdrag frå Statens Vegevsen bygge kaiene i Barmsund og Barmen.

Br√łnnboring. (Foto: H√•var Fagerli)