Oktober:

Ein dag i oktober
– FERJEFEST for nyeferja. Dato kjem seinare

Søndag 27.oktober
– BASAR kl 14:00, flotte gevinstar, nydelig kaffimat og godt selskap

November:

Søndag 17. november
– SØNDAGSMIDDAG kl 14:00

Desember:

Laurdag 7. desember
– JULEBORD – Sjå meir her

Velkomen til Barmen i haust!