5. desember 2023

Overnatting

Her er kontaktinformasjon til dei ulike verksemdene som tilbyr overnatting på Barmen.   Urlaubsinsel Gardsbruk i Barmen med tre utleigehytter og utleige av båtar. Til sida.     Nerlid Hus ved sjøen. Til sida       Nesjane Utleigehus på Fjellet. Til sida.        

Næringar på øya

Her er ei oversikt over nokre av verksemdene på Barmen. Barmen maskin AS Maskinentreprenør. Service/vedlikehald på båt, motor, maskin. Registrert EL-føretak. Lenkje til verksemda   Ingmar Solvåg Mjølkeprodusent. Sagbruk. Mjølketransport. Turistvert.     sauen.no Sauegard på Fjellet. Gammalnorsk spæøsau. Sal av foto, livdyr, skinn, blogg. Lenkje til verksemda   Torbjørn Solvåg Mjølkeprodusent. Gammalnorsk spælsau. Snøbrøyting. Vegvaktar. Sagbruk.     urlaubsinsel.no Turistverksemd med utleige av hytter og båtar. Lenkje til verksemda.     Barmøy Gjestehus Gjestehus med matservering og konferansetilbod. Lenkje til verksemda.   Håvar Fagerli/Fjellaren Journalist og...
0TilhengararLik