Du kan støtte TV-aksjonen med å gje bidrag gjennom Barmøy bygdelag si digitale bøsse.