Det meiner administrasjonen ved Selje kommune at vegane på Barmen skal heite. Bygdelaget hadde framlegg om Barmavegen, Vikasvingane, Fjellvegen og Røysetevegen.

Adressa til dei som bur langs vegen frå ferjekaia til Fjellet, blir då til dømes Barmen 6, 6715 Barmen.

Selje kommune skal handsame saka i formannskapet 27.02.2019.