7. januar 2023

Artiklar som er lagt ut på barmen.no. (Under arbeid)

Dugnad 2018

Nyeferja

17. mai 2018

Hjelpa er nær

Om øya

Leige Grendahuset?

Overnatting

Næringar på øya